7/8/11

Bunyi Bahasa

Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia. Alat perhubungan ini sememangnya kompleks dan teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. Bahasa adalah satu system yang menghubungkan bunyi kepada makna, iaitu semua bahasa terdiri daripada semua bunyi perkataan dan ayat yang menghubungkan antara satu sama lain.

Menurut Profesor Asmah Haji Omar, bahasa merupakan alat-alat yang digunakan oleh manusia untuk berhubung sesama manusia dengan menggunakan bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat-alat ujaran manusiaa dan bunyi-bunyi itu tersusun menurut makna yang terdapat dalam suatu penggunaan masyarakat pengguna bahasa tertentu sehingga dapat melambangkan buah fikiran yang sudah, telah dan buah fikiran yang akan dilahirkan.