7/8/11

Unsur Bunyi Konsonan

Huruf kosonan turut dinamakan huruf mati mengikut bunyi tradisional. Bunyi kosonan terbahagi kepada dua, iaitu mungkin bersuara atau tidak bersuara.

Bunyi konsonan juga turut mempengaruhi bunyi vokal dalam sebutan dan semasa menghasilkan bunyi kosonan ini, udara yang keluar dari paru-paru akan menerima sekatan, sempitan dan geseran, sama ada yang terdapat di bahagian rongga tekak, mulut atau hidung.

 Bunyi konsonan juga terbahagi kepada dua kategori, iaitu konsonan Melayu asli dan konsonan pinjaman. 

a.    Bunyi konsonan Melayu Asli
Terdapat 19 bunyi konsonan Melayu asli,iaitu:

[p]
Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara.
[b]
Konsonan letupan dua bibir bersuara.
[t]
Konsonan letupan gusi tidak bersuara.
[d]
Konsonan letupan gusi bersuara.
[k]
Konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara.
[g]
Konsonan letupan lelangit lembut bersuara.
[?]
Hentian glotis.
Konsonan letusan lelangit keras tidak bersuara.
Konsonan letusan lelangit keras bersuara.
[s]
Konsonan geseran gusi tidak bersuara.
[r]
Konsonan getaran gusi bersuara.
[h]
Konsonan geseran glotis bersuara.
[l]
Konsonan sisian gusi bersuara.
[m]
Konsonan sengau dua bibir bersuara.
[n]
Konsonan sengau gusi bersuara.
Konsonan  sengau lelangit lembut bersuara.
Konsonan sengau gusi – lelangit keras bersuara.
[w]
Separuh vokal dua bibir bersuara.
[j]
Separuh vokal lelangit keras bersuara.


b.    Bunyi  konsonan Melayu pinjaman.
Terdapat lapan bunyi konsonan Melayu pinjaman.

[f]
Konsonan geseran bibir gigi tidak bersuara.
[v]
Konsonan geseran bibir gigi bersuara.
Konsonan geseran gigi tidak bersuara.
Konsonan geseran gigi bersuara.
[z]
Konsonan geseran gusi bersuara.
Konsonan geseran gusi lelangit keras tidak bersuara.
[x]
Hentian geseran lelangit lembut tidak bersuara.
Konsonan geseran lelangit lembut bersuara.


Berikut adalah carta bunyi-bunyi konsonan Melayu asli.

Cara
Penghasilan


bibirr
Gusi
Gusi
Lelangit
Keras
Lelangit
Keras
Lelangit
Lembut
Pita
Suara

Letupan
p   b
t   d


k   g
?
Letusanc   j


Geseran

sh
Getaran

r
Sisian

l
Sengauan
m
n


Separuh
Vokal
w


y